Kunstnere Går Bananas – samtidskunst langs den rådne banan

BGK i Holstebro har siden 2005 arbejdet med af udvikle mødet mellem den kreative fødekæde og det professionelle niveau. I den periode har BGK’s elever, i undervisningen, mødt 40 danske billedkunstnere, der alle arbejder professionelt med billedkunst. Derudover har BGK-eleverne mødt 30 elever fra de tre kunstakademier. Vi vil meget gerne stille denne erfaring til rådighed for andre. Og vi har derfor udviklet udstillings- og formidlingsprojektet KUNSTNERE GÅR BANANAS hvor vil vil:

- udvikle nye formidlingsmodeller omkring samtidkunsten i udkantsområderne
- udvikle et samspil mellem kunstundervisning i et talentudviklingsperspektiv, som på BGK, og kunstundervisning på et alment niveau.


samtidskunst langs den rådne banan


Udtrykket "den rådne Banan" betegner et område af Danmark, hvor udviklingen går den forkerte vej. Geografisk strækker området sig fra Nordjylland, langs den jyske Vestkyst til Sønderjylland,
videre over det sydfynske øhav til Lolland/Falster og Bornholm.

Kunstenere Går Bananas handler helt overordnet om at skabe nye ”rum” til mødet mellem den kreative fødekæde og det professionelle niveau. Ideen er at der i mødet mellem den kreative fødekæde og det professionelle niveau skal skabes nye samspilsformer samt undervisnings- og indlæringsmetoder.

Projektet vil sætte særlig fokus på udkantsområderne langs den ”rådne banan” som BGK Holstebro selv er en del af. Dette gøres primært ved den aktive inddragelse af internettet. Men modelforsøget bliver også den første af en række udstillingsaktiviteter, der skal sætte fokus på samtidskunsten, langs ”den rådne banan


Kunstnere formulerer opgave

Vi inviterer alle kunstnere som har undervist/formidlet i forhold til eleverne på BGK/Holstebro til at deltage i modelforsøget. Der er tale om en gruppe af kunstnere, som arbejder i forskellige medier og som har flere forskellige tilgange til det at arbejde med kunst. Dernæst har alle tidligere prøvet at formidle/undervise. Alle kunstnere har selv afgang fra et af de tre statsanerkendte kunstakademier

Hver kunstner får til opgave at formulere en opgave, der er inspireret af deres egen praksis. Opgaverne skal kunne løses indenfor en normal undervisningsdag (4 lektioner). Opgaven må ikke forudsætte dyre materialeindkøb.


www.kunsten.nu/bananas

På www.kunsten.nu/bananas er der i august 2008 oprettet en særlig side hvor der er en kort præsentation af de enkelte kunstnere og link til anden præsentation af kunstnerne på nettet. Dernæst er hver kunstners opgave beskrevet.

I forbindelse med hver opgave vil det være muligt for alle at oploade foto/tekst/video af opgavebesvarelser.


præsentation og udstilling på Jens Nielsen og Olivia Holm Møller Museet


Kunstnere Går Bananas præsenteres første gang på ovennævnte udstilling på Jens Nielsen & Olivia Holm Møller Museet, der løber fra den 17/1-15/2 2009. Hver af de deltagende kunstnere vil få mulighed for at præsentere et af deres egne værker (som ikke nødvendigvis har noget med den stillede opgave at gøre). Der vil så ud for hver kunstner/værk hænge en lamineret a-4 side. På den ene side vil der være en værkbeskrivelse af det udstillede værk. På den anden side vil der være et aftryk af kunstnerens opgave. Det er hensigten på denne måde at engagere eleverne i samspillet mellem opgave/undervisningsmetode og hvad kunstneren producerer i den anden ende.

I forbindelse med åbningen vil BGK, der ligger i umidelbart tilknytning til museet, åbne dørene så man her fysisk kan se udvalgte elevarbejder på baggrund af de stillede opaver.


Perspektiverne med Kunstnere Går Bananas

Holstebro/Vestjylland og kommunerne langs den ”rådne banan” er et område hvor børn og unge har haft meget svært ved at møde professionelle kunstnere, og særligt den unge nutidskunst. F.eks er der ofte ikke bosat kunstnere i lokalområdet, som har afgang fra et statsanerkendt kunstakademi. De lokale/regionale skoler og ungdomsuddannelser, bruger heller ikke fast tilknyttede billedkunstnere, som en del af undervisningen. Ved at inddrage professionelle kunstnere i dette arbejde ønsker vi også at skabe en større tradition/praksis for at kunstnere formidler deres eget fag udover den egentlige udstillingsvirksomhed.

Ved at udvikle et samspil mellem kunstundervisning i et talentudviklingsperspektiv, som på BGK, og kunstundervisning på et alment niveau, er modelforsøget med til at styrke de kunstfaglige netværk , samtidig med at vi udvikler fødekæden til de kreative/kunstneriske fag.

Med ovennævnte modelforsøg afprøver vi nogle nye samarbejdsformer. Samtidig har vi sikret en aktiv formidling af projektet så det kan inspirere andre. Og ikke alene kan det inspirere andre for ved hjælp af www.kunsten.nu kan alle unge i udkantsområderne blive aktive deltagere i Modelforsøget. Endelig er det tanken at projektet skal præsenteres i flere kommuner langs den ”rådne banan” Foreløbig er der truffet aftale om en præsentation i Vordingborg Og for hver gang projektet præsenteres, vil det blive udbygget med nye kunstnere.

 
Tilbage